CPI print unlimited

Inovativní řešení pro nakladatelství a průmysl

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠE ZÁKAZNÍKY

U CPI najdete tradiční výrobu, která však nezaspala digitální věk. Jsou tací, kteří prorokují konec papíru. Nabyté dědictví nám však dává jistotu, že můžeme psát novou kapitolu dějin. Dějin komunikace, kultury, lidství … dějin tisku.

Využijte naši celosvětově úspěšnou technologii a najděte s námi kreativní a účinná řešení dle vašich individuálních potřeb.

PRŮMYSLOVÁ VELMOC

Silný partner na vaší straně.
Naši zákazníci vydávají denně tisíce knih, odborných časopisů, katalogů, příruček a technických a obchodních dokumentů. Výrobní kapacity CPI jsou v rámci Evropy jedinečné. Skupina disponuje více jak 50 ofsetovými a digitálními zařízeními, desítkami tiskových strojů a knihařských linek. Naše strategie, založená na pravidelných investicích a podpoře dodavatelů silných ve svém oboru, sází na dlouhodobé cíle.
Rozhodnete-li se pro CPI, volíte jistotu. Jistotu, že s námi zvládnete jak výrobní špičku, tak jakoukoliv nepředvídatelnou událost. Více výrobních provozů naši spolehlivost jen zvyšuje. Ať se tedy přihodí cokoliv, jsme schopni dodat včas. Naše síť 16 tiskáren, propojená jedním společným systémem, zaručuje optimální výběr strojního zařízení.

BOHATÉ ZKUŠENOSTI

Naše zkušenosti k Vašim službám.
16 tiskových strojů v 5 zemích obsluhuje denně na 2500 našich pracovníků, kteří vyrábí knihy, katalogy, časopisy a obchodní dokumenty pro naše zákazníky. Týmy CPI jsou experty ve své oblasti a s profesionalitou pečují o záležitosti nakladatelství, podniků a všech, kteří nám svěřili do rukou tisk svých knih a dokumentů. Tiskneme v nejvyšší kvalitě jak jednotlivé exempláře, tak stotisícové náklady v nepřebeném množství formátů a provedení. Díky našim odborníkům, kteří nepřetržitě pracují na vývoji nových produktů, se posouváme stále kupředu. Tisk se povětšinou řadí mezi tradiční odvětví. My jsme přesvědčeni, že patří mezi obory budoucnosti.

 

INOVACE

Být o krok napřed, to je ten rozdíl.
Klesající náklady, kratší dodací doby, správa skladových zásob, vysoká flexibilita jsou výzvy, kterým v naší výrobní oblasti čelíme. V oblasti, která prochází zásadní proměnou. CPI začala velmi brzy investovat do počítačových technologií a vytvořila si tak základ pro nynější širokou nabídku služeb zohledňujicích současné požadavky jako Print On Demand, automatizace, efektivní skladové hospodářství, přerozdělování nebo Web to Print. Výzvám trhu perfektně odpovídá vysoká výkonnost a pružnost našich digitálních tiskových technologií a zařízení. V tom tkví jedinečnost CPI a přidaná hodnota pro naše zákazníky.

NAŠE ČÍSLA


5


ZEMÍ


16


TOVÁREN


2500


ZAMĚSTNANCŮ


2000


ZÁKAZNÍKŮ


450


MILIÓNŮ KNIH ROČNĚ

O NÁS

CPI patří se svými 16 tiskárnami v pěti evropských zemích mezi hlavní hráče na evropském tiskovém trhu. Vyrábíme knihy a tištěné dokumenty pro velká nakladatelství, velké průmyslové koncerny a poskytovatele služeb a také pro správní úřady.

S bohatou historií v zádech – součástí skupiny jsou tiskoví velikáni jako Firmin-Didot ve Francii (1713), Ebner&Spiegel v Německu (1817) nebo Mackays ve Velké Británii (1857) – se CPI stala první evropskou tiskárnou, která investovala do inkoustového digitálního tisku. Dnes, uprostřed přerodu do digitálního věku, propojujeme naši průmyslovou výkonnost s inovativními, počítačem řízenými řešeními, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout plnohodnotný servis.

CPI je francouzskou skupinou, která byla založena v roce 1996 a nachází se v soukromém vlastnictví.

NAŠE ZÁVAZKY

Naše výrobní procesy respektují člověka a přírodu.

Nerozumíme ochranou životního prostředí pouze plnění zákonem určených povinností jako zpětnou dohledatelnost původu papíru (všechny naše provozy splňují certifikaci FSC) a recyklaci odpadů. Investujeme do programů znovuzalesnění a v některých našich továrnách postupně zavádíme politiku nulových emisí.

Důraz klademe zejména na průběžné vzdělávání našich spolupracovníků v rámci školicích programů, které probíhají ve všech zemích, kde působíme. Například v roce 2015 byl ve Francii zahájen provoz vzdělávacího centra zaměřeného na profesní dráhu v oblasti digitálního tisku.

NAŠE PROVOZY

Továrny Kanceláře

KONTAKT

CPI Ebner & Spiegel GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 61
89075 Ulm
Německo

Tel: +49 (0) 731-2056-0

Jednatelé:
Olivier Maillard

Poslat email...

CPI Clausen & Bosse GmbH

Birkstraße 10
25917 Leck
Německo

Tel: +49 (0) 4662-83-0

Jednatelé:
Olivier Maillard

Poslat email...

CPI Moravia Books s.r.o.

Brněnská 1024
69123 Pohořelice
Česká republika

Tel: +42 (0) 51 9440–111

Jednatelé:
Olivier Maillard

Poslat email...

CPI Druckdienstleistungen GmbH

Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt
Německo

Tel: +49 (0) 361-7437-9150

Jednatelé:
Olivier Maillard

Poslat email...