Impresum

Podle § 6 TELEDIENSTEGESETZ (TDG)

  1. Úvodní strana
  2. »
  3. CPI
  4. »
  5. Impresum

Impresum

Zodpovědný za registraci, aktualizaci internetového obsahu a administraci domény cpi-print.de je:

CPI Gruppe Deutschland

Jednatelé: Chris Malley

CPI Ebner & Spiegel GmbH

DE 214 196 464

Eberhard-Finckh-Straße 61
89075 Ulm
Německo

Tel: +49 (0) 731-2056-0

Jednatelé:
Chris Malley

Poslat email...

CPI Clausen & Bosse GmbH

DE 814 155 176

Birkstraße 10
25917 Leck
Německo

Tel: +49 (0) 4662-83-0

Jednatelé:
Chris Malley

Poslat email...

CPI Moravia Books s.r.o.

CZ 639 977 03

Brněnská 1024
69123 Pohořelice
Česká republika

Tel: +42 (0) 51 9440–111

Jednatelé:
Chris Malley

Poslat email...

CPI Druckdienstleistungen GmbH

DE 344 424 015

Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt
Německo

Tel: žádné číslo

Jednatelé:
Chris Malley

Poslat email...

CPI Books GmbH

DE 223 568 934

Brněnská 1024
25917 Leck
Česká republika

Tel: +42 (0) 4662/83-0

Jednatelé:
Chris Malley

Poslat email...

Prohlášení o správě a řízení společnosti § 289f odst. 4 obchodního zákoníku ve spojení s. § 36 a § 52 GmbHG:

Pro podíl žen ve vedení německé skupiny CPI (CPI GmbH a CPI books GmbH) byl stanoven cíl 0 % během pětiletého období definovaného jako období realizace, neboť v současné době je vedení obsazeno muži a po celou dobu realizace má být zachována kontinuita v obsazení vedení.

Vedení skupiny CPI rozhodlo, že v období pěti let, které je definováno jako období realizace, by podíl žen na první úrovni řízení pod vedením měl být alespoň 20 %. První úroveň řízení pod výkonnou radou zahrnuje vedení divizí CPI Group zaměřených na prodej, finance, lidské zdroje, IT a digitální služby. K 31. březnu 2022 patřilo do první úrovně řízení 5 osob, z toho 20 % těchto pozic zastávaly ženy. I zde je prioritou kontinuita a odborná způsobilost osob na řídící úrovni. Pokud bude nutné obsadit novou pozici z důvodu personální změny, bude se usilovat o to, aby podíl žen na prvním stupni řízení zůstal alespoň konstantní, pokud budou k dispozici srovnatelně kvalifikovaní uchazeči.