Přenos dat

POKYNY PRO POSKYTOVÁNÍ DAT CPI NĚMECKO

 1. Úvodní strana
 2. »
 3. Služby
 4. »
 5. Přenos dat

Přenos dat

KONTROLNÍ SEZNAM PRO DODÁNÍ DAT SPOLEČNOSTI CPI


VŠEOBECNÉ
 1. Šířka čar je nejméně 0,4 pt (0,15 mm) pro rastrované čáry a nejméně 0,15 pt (0,06 mm) pro plné čáry.
 2. Všechna použitá písma jsou součástí dat nebo jsou do nich vložena.
 3. Můžete dodat až 5 výměnných stránek jako jednotlivé dokumenty PDF. V případě 6 a více výměnných stránek bychom chtěli, abyste nám zaslali zcela nové PDF.
 4. Data CopyDot jsou pro digitální tisk nevhodná, pokud obsahují předem prověřené obrázky nebo oblasti. Pokud jsou přítomny pouze redigitalizované texty a obrázky s plnými čarami, není to žádný problém. V případě pochybností nám zašlete zkušební data k vyhodnocení.
 5. Data jsou v souladu s PDF/X-4:2010, byla vytvořena pomocí možností úlohy CPI a výstupní záměr odpovídá plánované tiskové produkci, např. FOGRA52.
 6. Rozlišení obrázků je min. 225 dpi pro polotónové obrázky.
 7. Čárové obrázky mají rozlišení min. 600 dpi, lépe 1200 dpi.
 8. Aby se předešlo dotazům, byla tiskárna informována, pokud byla dodána data, která nedosahovala požadované kvality.
 9. Ořezové značky mají minimální vzdálenost 3 mm, lépe 10 mm od konečného formátu.
 10. Názvy speciálních barev neobsahují speciální znaky, umlauty ani interpunkční znaménka.
DESIGN KNIŽNÍ STRÁNKY A TECHNICKÉ TERMÍNY
Vaše data mohou být zpracována bez dalšího úsilí, pokud jsou dodrženy správné spadávky, formáty a správná poloha záhlaví a ořezu.
Tento náčrt objasňuje pojmy pro správné uvedení výrobních parametrů.

OBSAH
 1. Všechny stránky v dodaných dokumentech mají stejnou velikost.
 2. Formát rozvržení sítě (rámeček trimování) odpovídá požadovanému formátu knižního bloku.
 3. Krvácení se vytváří s tloušťkou 3 mm a více.
 4. Záhlaví a mezera v datech jsou zarovnány s vydavatelem.
 5. Stránky s potiskem, volnými místy a inzercí jsou zahrnuty a mají správný status stránky.
 6. Prvky rozvržení mají potřebnou vzdálenost 3-4 mm od okraje stránky (např. marginálie, texty na záložkách atd.).
 7. Standardní text v PDF má tonální hodnotu 100 % pokrytí plochy. Pokud je při exportu do PDF provedena transformace barevného prostoru, může se ze 100% černé stát 96% šedá. Pro více informací kontaktujte naše tiskové týmy..
 8. Tonální hodnoty černobílých snímků se pohybují v rozmezí 2-98 %.
IMPACT
 1. Černé prvky jsou přetisknuty, větší velikosti písma a další objekty, které leží na vícebarevném pozadí, jsou vynechány.
 2. Šířka/formát/přípustná šířka hřbetu jsou stanoveny v souladu s výškou CPI.
 3. EAN kód je černý 100 % jako vektorová nebo čárová grafika (min. 600 dpi).
 4. Přídavek na obálku je 17 mm, na spad jinak 3 mm.
 5. Obrázky CMYK mohou mít maximální pokrytí barevné plochy 300 %.
 6. Barvy jsou černobílé, CMYK nebo přímé barvy.
 7. Otevřená data včetně obrázků a písem jsou přiložena.
 8. Prvky CMYK na metalických nebo světlých barvách se ukládají, takže se nepřetiskují.
REFINEMENTY
 1. Data laku a reliéfu nejsou odstíny šedi, ale řádková nebo vektorová grafika s rozlišením alespoň 1200 dpi.
 2. Prvky, které jsou vyraženy barevnou horkou fólií, nesmí být vynechány.
ZIMNÍ FILM
VŠEOBECNÉ
K aplikaci fólie jsou zapotřebí dvě tiskové jednotky. V první tiskové jednotce je na papír naneseno speciální lepidlo prostřednictvím systému inkoustových válců a konvenční ofsetové desky podle motivu. Úroveň detailů odpovídá úrovni ofsetové desky. Ve druhé tiskové jednotce se film přenáší přes navíjecí a odvíjecí jednotku. Za tímto účelem se fólie přivádí mezi deku a otiskovací válec. Tlak deky přenáší fólii na místa, která byla předtím pokryta lepidlem. V následujících tiskových jednotkách lze substrát potisknout aplikací fólie.

TECHNICKÁ IMPLEMENTACE V DATECH
1. Studená fólie se tiskne jako první barva, tj. všechny ostatní barvy se tisknou na studenou fólii. Proto se používá přeliv, který je nižší než u běžných barev, ale závisí také na barvě lemující fólii.
 1. Standardní odchyt: 0,2 bodu
 2. Zachycení do tmavých barev (černá, tmavě modrá, tmavě zelená atd.): 0,3 bodu
 3. Zachycení do světlých barev (béžové tóny, světle žlutá, pastelové tóny): 0,15 pt
2. Tón, který se tiskne na studenou fólii, se zpracovává v poměru 1 : 1, tj. bez přeplňování (např. zlatý tón z purpurové a žluté jako náhrada zlaté fólie).

3. Velmi malé a jemné texty, prvky a šířky řádků lze tisknout přesně, např. text o velikosti 2,5 pt a šířky řádků 0,1 mm.

4. Studenou fólii lze tisknout polotónově (gradienty a obrázky):
 1. minimální hodnota obrazovky od 10 % (hodnoty pod touto hodnotou nelze při tisku zaručit).
 2. maximální hodnota obrazovky až do 80 % (u hodnot nad tuto hodnotu nelze zaručit, že zůstanou při tisku otevřené.
5. Studená fólie je považována za přímou barvu a musí být zahrnuta do tiskového souboru. Nesmí být vytvořen jako samostatný soubor, protože to znemožňuje kontrolu dat.

OZNAČENÍ BARVY V ÚDAJÍCH
KFS = Stříbrná fólie za studena (se zobrazí modrá – vytvořeno jako přímá barva ve 100 % cyan)
KFG = Zlatá fólie za studena (se zobrazí zelená – vytvořeno jako přímá barva ve 100 % cyan + 100 % yellow)
BAREVNÝ DIGITÁLNÍ ŘEZ
Potřebujeme 1 PDF pro každou stránku barevné sekce.

KONVENCE POJMENOVÁNÍ
Barevný střih topu = Buchtitel_A.pdf
Barevný řez vně = Buchtitel_B.pdf
Barevný řez níže = Buchtitel_C.pdf

VELIKOST 3-stránkový barevný řez *
Šířka PDF = čistá tloušťka bloku (ne šířka hřbetu) plus 1 mm vlevo a vpravo
Výška PDF = výška formátu nebo šířka formátu plus 1,5 mm nahoře a dole
Pozor: pro digitální barevné ořezání přední strany musí mít PDF formát výšku 1,5 mm nahoře (záhlaví) a 1,5 mm dole (zápatí) (celkem 3 mm) + výška formátu.

Příklad: Tloušťka bloku = 33 mm, formát = 120 x 190 mm
PDF pro horní a spodní barevný řez = 35 x 123 mm (Trimbox = 33 x 120 mm)
PDF pro barevný vnější výřez = 35 x 193 mm (Trimbox = 33 x 190 mm)

VELIKOST jednostranné barevné obložení (např. přední barevné obložení) *
Šířka PDF = čistá tloušťka bloku (ne šířka hřbetu) plus 1 mm vlevo a vpravo
Výška PDF = výška formátu plus 3,5 mm nahoře a dole
Pozor: pro digitální barevné ořezání přední strany musí mít PDF formát výšku 3,5 mm nahoře (záhlaví) a 3,5 mm dole (zápatí) (celkem 7 mm) + výška formátu.

Příklad: Tloušťka bloku = 33 mm, formát = 120 x 190 mm
PDF pro barevný vnější výřez = 35 x 197 mm (Trimbox = 33 x 190 mm)

* U nelaminovaných obálek upozorňujeme, že údaje pro barevný řez nelze tisknout až k okraji.
Klopové brožury: Vystouplý okraj max. 0,5 mm.

ŽÁDNÉ ŘEZNÉ ZNAČKY
PDF nesmí obsahovat ořezové značky!

LAYOUT
Rozvrhněte všechny 3 stránky na výšku, jak je znázorněno na obrázku.STAND PDF
Abychom se vyhnuli dotazům, potřebujeme také PDF nebo fotografii pro vizualizaci požadovaného výsledku tisku. Jako vodítko použijte nákres rozvržení a neváhejte použít naši šablonu stojanu, abyste nám ukázali, jak by měl barevný řez vypadat.

BARVA/PROFIL
Výstupní stav v PDF/X-4 by měl být totožný s hodnotami v PDF pro obálku, takže struktura barev pro digitální barevný řez 4C je převzata beze změny z obálky.
U výsledku tisku nelze zaručit, že reprodukce barev v barevném řezu je totožná s tiskem obálky, a to z důvodu rozdílných materiálů pro obálku a knižní blok a z důvodu rozdílných tiskových procesů. Ale jsme blízko!

ŘEŠENÍ
Rozlišení obrazových dat by mělo mít stejnou kvalitu jako obálka, tj. 300 ppi nebo lepší. Pokud se pro barevný výřez používají čárové obrázky, mohou mít rozlišení 1600 ppi, protože to je rozlišení tiskárny. Pokud je rozlišení 1200 ppi, je to také v pořádku.
INTEGROVANÝ BAREVNÝ ŘEZ (HECTOR)
Potřebujeme obrázek předního obložení (zvenku), také ve formátu PDF.

KONVENCE POJMENOVÁNÍ
Barevný řez mimo = book_title_integrated_colour_cut.pdf

VELIKOST
Šířka PDF = 1,5 čisté tloušťky bloku (ne šířka hřbetu)
Výška PDF = výška bloku plus 2 mm na hlavě a patě

Příklad: Tloušťka bloku = 33 mm, velikost stránky = 120 x 190 mm
PDF pro barevný vnější výřez = 49,5 x 194 mm (Trimbox = 49,5 x 190 mm)

ŽÁDNÉ ŘEZNÉ ZNAČKY
PDF nesmí obsahovat ořezové značky!

BARVA/PROFIL
Výstupní stav v PDF/X-4 by měl být totožný s hodnotami v PDF pro obálku, tj. barevné složení pro digitální barevný řez 4C se přebírá beze změny z obálky.
Vzhledem k rozdílným materiálům použitým na obálku a knižní blok a rozdílným tiskovým procesům nelze zaručit, že reprodukce barev v barevném řezu bude totožná s tiskem obálky. Jsme však blízko!

ŘEŠENÍ
Rozlišení obrazových dat by mělo být ve stejné kvalitě jako u krycích dat, tj. 300 ppi nebo lepší.
KATALOG PRAVIDEL PRO BAREVNÉ SEKCE
Katalog pravidel pro prevenci problémů
Klikni pro zvětšení
NASTAVENÍ BAREV, PROFILY, EXPORTNÍ FORMÁTY PDF/X
Dodání tiskových dat ve formátu PDF/X je výslovně vítáno, ale není vyžadováno. I nadále budeme přijímat vaše profesionálně vytvořené špičkové soubory PDF.
Protože použití tohoto standardu pro přenos dokumentů automaticky neznamená, že data jsou z hlediska tisku bezchybná, rádi bychom zde uvedli několik tipů pro výrobu:

ZÁKLADY
Je důležité pochopit pozadí a složité vzájemné vztahy, které hrají roli při výstupu PDF/X. Jedině tak se vyhnete chybám v provozu. Velkým omylem je, že PDF/X je automaticky dokonalé a bezchybné tiskové PDF, protože může například bez varování obsahovat obrazová data s rozlišením 72 dpi.
Nechceme znovu vynalézat kolo, a proto doporučujeme přečíst si příslušné články v sekci Příručka CLEVERPRINTING 2016

PDF/X-4:2010 JOBOPTIONS
Upřednostňujeme formát PDF/X-4:2010. Náš exportní formát CPI pro PDF/X-4 generuje data s barvami CMYK a přímými barvami, povoleny jsou také vrstvy a průsvitky. Veškeré prvky použité v RGB jsou převedeny do cílového barevného prostoru CMYK, takže není nutné používat Photoshop. Výrobce dat by měl znát a chápat vzájemné vztahy transformace barevného prostoru pomocí profilování ICC, jinak nelze vyloučit nežádoucí účinky, jako jsou posuny umístění barev. Stáhněte si naše exportní formáty PDF/X-4:2010 pro všechny běžné výstupní podmínky.

NASTAVENÍ BAREV
Stejně důležité jako použití správného formátu exportu PDF (.joboptions) je, aby nastavení barev a barevných profilů v aplikacích InDesign a Photoshop bylo správně nakonfigurováno a odpovídalo tak papíru, který má být vytištěn! Stáhněte si naše nastavení barev pro všechny běžné standardy FOGRA včetně odpovídajících ICC profilů.
Pokud jste grafik nebo sazeč a neobdrželi jste pokyny k barevnému profilu pro svou současnou práci, požádejte o tyto důležité informace vydavatele.

PLATNÉ PROFILY
Typ papíru PT = starý PS = novýSoučet tónových hodnot (TWS)Popis profilu (NPscreen = Non Periodic Screen = FM-Raster)Charakteristika
PS 1300 %PSO Coated v3 (nahrazuje F39 pro nové údaje)FOGRA51
PT 1,2300 %ISO Coated v2 300 (ECI) (V pořádku pro stará data.)FOGRA39
PT 4300 %PSO Uncoated ISO12647 (ECI)FOGRA47
PS 5300 %PSO Uncoated v3 (FOGRA52) (doplňky F47)FOGRA52
PT 5ISO Uncoated YellowishFOGRA30
PT 1,2300 %PSO Coated 300 NPscreen ISO 12647 (ECI)FOGRA43
PT 4300 %PSO Uncoated NPscreen ISO 12647 (ECI)FOGRA44
FOGRA51
Nový profil “PSO Coated v3” nahrazuje starý profil FOGRA39 “ISO Coated v2 300%(ECI)”. Starší údaje o zásobách, které stále splňují normu FOGRA39 , mohou být přeneseny beze změny.

FOGRA52
“PSO Uncoated v3 (FOGRA52)” je doplňkem k FOGRA47. Pokud nenatíraný papír, na který se má tisknout, obsahuje dostatečné množství optických zjasňovačů, měla by se použít nová norma. Jinak je FOGRA47 stále platnou normou. Informace o nové normě najdete zde.

PDF/X ZÁMĚR UTRATIT
Výstupní podmínka by měla vždy odpovídat třídě papíru zadané v tiskové úloze. V současné době se většinou jedná o FOGRA47/52 nebo FOGRA39/51, viz také tabulka výše.

JAKÝ PROFIL POUŽÍT?
Pokud si nejste jisti, který profil nebo norma odpovídá konkrétnímu dokumentu uvedenému v objednávce, můžete zde najít seznam, který je pravidelně rozšiřován.
NÁHLED SMLOUVY/BAREVNÝ VZOREK
Obecně nejsou vyžadovány žádné barevné vzorky; všechna ofsetová místa tisknou podle normy PSO. Pokud vaše data obsahují správné tiskové profily, znamená to pro vás, že vytištěný produkt bude reprodukovat přesně barvy popsané v tiskovém souboru. To znamená, že váš tiskový soubor přesně popisuje pokyny pro proces tisku. Více informací o tiskových profilech  najdete zde.
Pokud je požadován tisk podle dodaných barevných vzorků, musí tyto vzorky odpovídat stavu tisku a barevnosti papíru a musí být metrologicky v pořádku. V opačném případě se tisk provede podle normy PSO. U dotisků výrobků, které již byly vyrobeny v jiných tiskárnách, musí být v každém případě zvolen tisk podle normy PSO. Pokud je třeba tisk upravit podle předchozího vydání, vzniknou dodatečné náklady. Tuto skutečnost předem projednejte se svým zákaznickým poradcem.
BĚŽNÉ CHYBY
PÍSMA PUBLIC DOMAIN
CPI nepřebírá žádnou odpovědnost za správnou tiskovou reprodukci public domain fontů, protože použití těchto volně dostupných fontů v minulosti opakovaně vedlo k nepříjemným výsledkům.
Pokud používáte public domain fonty, je třeba je před zápisem tiskového PDF převést na cesty v rozvrhovacím programu.

SYSTÉMOVÉ FONTONY
Kromě toho společnost CPI nepřebírá žádnou odpovědnost za správnou reprodukci tisku při použití provozních systémových písem Courier-Italic, Courier-Oblique a Charter-Italic. Hrozí riziko nesprávného zobrazení jednotlivých glyfů a vynechání jednotlivých písmen nebo celých odstavců. Tyto problémy se nevyskytují u zakoupených písem.
Pokud potřebujete použít uvedená písma, je nutné je převést na cesty ještě před vytvořením tiskového PDF.

SLOUČENÍ SOUBORŮ PDF
Nikdy neslučujte několik dokumentů PDF do jednoho dokumentu PDF. Ořezové rámečky se mohou v novém dokumentu lišit, a proto mohou nastat problémy s vyřazováním.

VÍCEKANÁLOVÉ SNÍMKY
Při použití vícekanálových obrázků je výstup jako PDF/X-4:2010 povinný, jinak mohou být tyto obrázky při digitálním tisku reprodukovány nesprávně.
PŘENOS DAT DO SPOLEČNOSTI CPI GERMANY
WEB-UPLOAD
Předpokladem je funkční připojení k internetu, moderní prohlížeč (Safari, FireFox, Chrome atd.) a aktivovaný JavaScript. Nepoužívejte klienta FTP.

ACCESS
CPI Clausen & Bosse GmbH
CPI Ebner & Spiegel GmbH
CPI Moravia Books s.r.o.
CPI-Direct


Uživatelské jméno a heslo obdržíte od osobního zákaznického servisu.

PŘENOS ADRESÁŘOVÝCH SLOŽEK NEBO VÍCE NEŽ 5 SOUBORŮ
Vytvořte prosím archiv ZIP,
 1. pokud chcete nahrát více než 5 jednotlivých souborů, nebo
 2. pokud chcete nahrát otevřená data/obrázky/fonty.
Interpunkční znaménka, tečky, mezery a umlauty nejsou v pojmenování povoleny! Následná úprava nebo vymazání vašich údajů není možná, ale své údaje můžete kdykoli zaslat několikrát s příslušnými poznámkami.

Vaše kontaktní osoby v našich předtiskových odděleních