Na veletrhu knihkupectví ve Frankfurtu to bylo skvělé!

Na veletrhu knihkupectví ve Frankfurtu to bylo skvělé!

Děkujeme za mnoho návštěv našeho společného stánku "Forum Buch & Technik international". Byla to skvělá uvolněná atmosféra a hodně se bavilo o nejnovějším vývoji na trhu a nezastavitelném technickém pokroku.

Výměna mezi kolegy a obchodními přáteli byla živá a vedly se zajímavé a intenzivní diskuse. Nálada byla vždy dobrá a to, co bylo sjednoceno, bylo jako vždy: láska k knize!

Děkuji všem, kteří tam byli, a přispěli k tomuto nádhernému úspěchu.