Kategorie: Tiskové zprávy

CPI se zavazuje k plnění ambiciózních cílů v oblasti klimatu

CPI se zavazuje k plnění ambiciózních cílů v oblasti klimatu

Emise CO2 tiskařské skupiny se mají do roku 2050 snížit na nulu.

CPI si jako jedna z předních evropských společností zabývajících se tiskem knih stanovila ambiciózní cíle pro úplné snížení emisí CO2. Aby toho dosáhla, připojila se tato skupina společností se svými 15 výrobními závody v pěti různých evropských zemích k iniciativě SBTI (Science Based Targets Initiative).

SBTI je sdružení několika institucí, které na základě vědecky podložených poznatků podporují společnosti při snižování emisí. Cíl: omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou.

Účastí v programu se CPI zavazuje, že si do dvou let stanoví vlastní cíle snižování emisí. Ty budou validovány a zveřejněny SBTI s průběžným cílem do roku 2030 a čistým nulovým cílem do roku 2050.

Chris Malley, generální ředitel evropské skupiny CPI, oznámil projekt na londýnském knižním veletrhu: "Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních společností v oboru, která stanovila a oznámila ambiciózní a vědecky podložené klimatické cíle. Tento krok na úrovni společnosti tvoří základ pro realizaci všech dalších opatření na našich pracovištích a v naší každodenní práci. Jako společnost náročná na energii a zdroje přikládáme velký význam otevřené a transparentní komunikaci o našich klimatických snahách se zákazníky a obchodními partnery. Tímto způsobem stanovujeme standardy udržitelnosti a ochrany životního prostředí při výrobě knih, podle kterých budeme hodnoceni i v budoucnu."

Klikni pro zvětšení

Celá tisková zpráva...

Kapacity společnosti CPI na řezání barev přizpůsobené vysoké poptávce

Kapacity společnosti CPI na řezání barev přizpůsobené vysoké poptávce

Nabídka odpovídá poptávce: CPI reaguje výrazným rozšířením kapacity v oblasti digitálního barevného řezání.

< Ulm, leden 2024 > Společnost CPI více než zdvojnásobila svou nabídku služeb uvedením dalších digitálních barevných řezacích strojů do provozu. Rychlé a flexibilní zpracování tiskových zakázek v krátkých termínech je nyní nedílnou součástí portfolia služeb.
Nové stroje umožňují CPI ještě přesněji a rychleji realizovat individuální požadavky zákazníků. Tyto investice jsou rozhodujícím krokem k uspokojení rostoucí poptávky po barevném řezu při velkých nákladech tisku.
Patrick Priesmann, obchodní ředitel: "Pokud bude poptávka i nadále růst tímto tempem, budeme samozřejmě naše stroje odpovídajícím způsobem rozšiřovat."
Skupina CPI Group je jedním z poskytovatelů tiskových služeb v Německu, který se specializuje na vlastní výrobu dokončování knih pomocí digitálního barevného řezu ve velkých objemech. Jako průkopník v této oblasti CPI Germany nyní úspěšně zavedla tuto technologii na různých místech.

Klikni pro zvětšení

Celá tisková zpráva...

Zcela nová aktualizace eMotion

Zcela nová aktualizace eMotion

Aktualizovaná verze 3D grafického softwaru eMotion vytváří působivé 3D obrazy knih pouhým stisknutím tlačítka.

< Ulm, říjen 2023 > Kniha by měla přesvědčit nejen po obsahové, ale i po vizuální stránce. S nejnovější aktualizací 3D grafického softwaru eMotion nyní CPI poskytuje vydavatelům knih nástroj, který přesně tyto požadavky splňuje. Pomocí tohoto softwaru je možné vytvářet profesionální 3D obrázky knih, které jsou ideální pro knižní marketing.

Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení

Celá tisková zpráva...

CPI opět rozšiřuje digitální barevný řez

CPI opět rozšiřuje digitální barevný řez

Vzhledem k přetrvávající vysoké poptávce po digitálním barevném řezu investuje společnost CPI do třetí knižní tiskárny.

< Ulm, říjen 2023 > Kvůli přetrvávající vysoké poptávce po digitálním barevném řezu investovala společnost CPI do další tiskárny knižních okrajů. Tiskárna umožňuje tisknout filigránské vzory a motivy s vysokou úrovní detailu na knižní hrany. To umožňuje realizovat řadu nových designových nápadů, které mají pozitivní dopad na prodej.

Chris Malley, generální ředitel skupiny: "Nový tiskový stroj je instalován na jiném místě a od ledna bude plně funkční. To znamená, že naši zákazníci budou mít prospěch nejen z dodatečné kapacity a větší flexibility. Spíše jim můžeme nabídnout výrazně vyšší úroveň plánování a zabezpečení výroby ve všech lokalitách."

Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení

Celá tisková zpráva...

CPI přináší revoluci v dokončování knih s integrovanou ořízkou “HECTOR”

CPI přináší revoluci v dokončování knih s integrovanou ořízkou "HECTOR"

Společnost CPI zdokonalila proces dokončování knih ořezem hran a dovedla jej do stavu připravenosti k sériové výrobě. Tato inovativní knižní dekorace je nyní nedílnou součástí portfolia dokončovacích prací CPI.

< Leck, srpen 2023 > Integrovaná malba nebo malba se skrytým řezem okrajů označuje výzdobu okrajů knihy, která je nanesena na okrajích stránek knihy a je neviditelná při listování i při zavření knihy. Motiv se objeví pouze tehdy, když jsou listy knihy přitisknuty k sobě a mírně posunuty proti sobě. Pak se na výřezu okraje objeví obrázek.PI.

Klikni pro zvětšení

Celá tisková zpráva...

CPI zřizuje pro zákazníky nástroj pro vykazování emisí CO2

CPI zřizuje pro zákazníky nástroj pro vykazování emisí CO2

Skupina CPI spolupracuje se společností ClimateCalc na měření a certifikaci uhlíkové stopy svých patnácti provozoven.

< Ulm, duben 2023 > S cílem analyzovat a dále snižovat emise uhlíku v celém svém hodnotovém řetězci se společnost CPI po komplexní analýze rozhodla spolupracovat se společností ClimateCalc.
Cílem je podrobněji pochopit uhlíkovou stopu výroby knih a zjistit, co může skupina společně se svými zákazníky a dodavateli udělat pro její snížení.

Celá tisková zpráva...

CPI s novým provozním ředitelem

CPI s novým provozním ředitelem

Dirk Kowalewski se stává provozním ředitelem společnosti CPI Německo.

< Ulm, duben 2023 > S účinností od 1. dubna bude Dirk Kowalewski ve své nové funkci provozního ředitele zodpovědný za provozní řízení německé skupiny se čtyřmi pobočkami v Lecku, Ulmu, Erfurtu a Pohořelicích. Je podřízen generálnímu řediteli skupiny CPI Chrisi Malleymu.

Celá tisková zpráva...

Změna štafety ve vedení prodeje v CPI

Změna štafety ve vedení prodeje v CPI

Christine Bergmannová odchází do důchodu. Patrick Priesmann přebírá její funkci.

< Ulm, březen 2023 > Společnost CPI books GmbH reorganizuje své vedení prodeje. Christine Bergmannová odchází v dubnu po 35 letech v polygrafickém průmyslu do důchodu. Novým obchodním ředitelem se stane Patrick Priesmann. Zkušený mediální manažer pak převezme celkovou odpovědnost za marketing tiskařských služeb německé skupiny s pobočkami v Lecku, Ulmu, Erfurtu a pobočkou v České republice.

Celá tisková zpráva...

CPI s novým výkonným ředitelem skupiny

CPI s novým výkonným ředitelem skupiny

Chris Malley byl jmenován generálním ředitelem skupiny CPI s účinností od 13. února 2023. Fabrice Holler, provozní ředitel, oznámil svůj záměr odejít ze společnosti CPI.

< Ulm, únor 2023 > S potěšením oznamujeme, že Chris Malley nastoupil na pozici výkonného ředitele skupiny CPI a bude přímo podřízen představenstvu společnosti Elpis Management Limited, jediného akcionáře CPI.

Celá tisková zpráva...

CPI investuje do digitálního barevného řezání

CPI investuje do digitálního barevného řezání

Vzhledem k vysoké poptávce po dokončování knih pomocí digitálního barevného řezu investuje společnost CPI již do druhé tiskárny knižních okrajů.

< Ulm, únor 2023 > Aby společnost CPI zvládla rostoucí poptávku po digitálním barevném řezu, investovala společně s firmou Buchservice Vogler do další tiskárny book edge. Tiskárna umožňuje tisknout filigránské vzory a motivy s vysokým detailem na okraje knih. To umožňuje realizovat řadu nových designových nápadů, které mají pozitivní vliv na prodej.

klikněte pro zvětšení

Celá tisková zpráva...