Schlagwort: Klimatické cíle

CPI se zavazuje k plnění ambiciózních cílů v oblasti klimatu

CPI se zavazuje k plnění ambiciózních cílů v oblasti klimatu

Emise CO2 tiskařské skupiny se mají do roku 2050 snížit na nulu.

CPI si jako jedna z předních evropských společností zabývajících se tiskem knih stanovila ambiciózní cíle pro úplné snížení emisí CO2. Aby toho dosáhla, připojila se tato skupina společností se svými 15 výrobními závody v pěti různých evropských zemích k iniciativě SBTI (Science Based Targets Initiative).

SBTI je sdružení několika institucí, které na základě vědecky podložených poznatků podporují společnosti při snižování emisí. Cíl: omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou.

Účastí v programu se CPI zavazuje, že si do dvou let stanoví vlastní cíle snižování emisí. Ty budou validovány a zveřejněny SBTI s průběžným cílem do roku 2030 a čistým nulovým cílem do roku 2050.

Chris Malley, generální ředitel evropské skupiny CPI, oznámil projekt na londýnském knižním veletrhu: "Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních společností v oboru, která stanovila a oznámila ambiciózní a vědecky podložené klimatické cíle. Tento krok na úrovni společnosti tvoří základ pro realizaci všech dalších opatření na našich pracovištích a v naší každodenní práci. Jako společnost náročná na energii a zdroje přikládáme velký význam otevřené a transparentní komunikaci o našich klimatických snahách se zákazníky a obchodními partnery. Tímto způsobem stanovujeme standardy udržitelnosti a ochrany životního prostředí při výrobě knih, podle kterých budeme hodnoceni i v budoucnu."

Klikni pro zvětšení

Celá tisková zpráva...