Program financování

NEUSTART KULTUR

Program financování NEUSTART KULTUR

V rámci budoucího programu NEUSTART KULTUR poskytla federální vláda vydavatelům finanční prostředky na zvládnutí krize. Jako vydavatel můžete požádat o financování tiskových a produkčních nákladů na nově vydané knihy.
jednu publikaci lze financovat až 10 000 EUR pro každého vydavatele (obecné podmínky a požadavky naleznete v odkazech dále dolů). V případě vydavatelských skupin existují až dva tituly.
Přihlaste se do Börsenvereinu do 31. října 2020!

Výpočet výše financování

Pomoc při odhadování výše možného financování z programu „NEUSTART KULTUR“

Musí být splněny požadavky na zveřejnění a na samotného přihlašovatele. Kromě toho je program časově omezený a celkové zdroje, které jsou k dispozici, jsou omezené. Může se stát, že splníte všechny požadavky, ale přesto nedostanete žádné financování.

* Všechna prohlášení bez záruky.
CPI neodpovídá za aktuálnost, správnost ani jiné předpoklady.
Platí pouze aktuální pokyny pro financování. O tom se můžete zeptat v Börsenverein des Deutschen Buchhandels.