Schlagwort: Knihy

Nedostatek papíru a materiálů je výzvou pro celý knižní průmysl po skončení projektu Corona.

Nedostatek papíru a materiálů je výzvou pro celý knižní průmysl po skončení projektu Corona.

To, co se v létě jevilo jako varovné znamení, se naplnilo mnohem silněji, než se mnozí domnívali. Samozřejmě je obtížné získat papír; to se lze dočíst téměř v každém odborném časopise a mezitím i v obchodním tisku. To však nestačí, protože existují další problémy: chemikálie, plasty, lepenka a samozřejmě palety, které jsou dnes téměř nedostupné nebo nedostupné. Jakmile je kniha i přes to a díky dobrému propojení CPI vytvořena, proces pokračuje. Logistické kapacity jsou omezené, a to jak na silnici, tak ve velkoobchodech a překladištích.
Kdy se situace "vrátí do normálu", se teprve uvidí. Další výzvou, která nás zaměstnává, je dobrý personál. Zejména v oblasti výroby hledáme posily, což slyšíme i od našich partnerů. Takže to bude ještě nějakou dobu vzrušující.

Žádná obecná prohlášení ani patentové opravné prostředky nepomohou. Každý den přijímáme výzvy a nepřetržitě vyrábíme co nejlépe s cílem umožnit to, co je možné. Níže naleznete několik komentářů tisku, které budeme v následujících dnech aktualizovat.

Odkaz na zdroj: Buchreport; 23.09.2021

Tiskové zprávy:
Krize ve strojovně
Znepokojivé varovné výkřiky
Zadávání veřejných zakázek mezi úzkými místy v zásobování a explozí nákladů
Řízení úzkých míst, když chybí karton
Nechtěné drama vydavatelů

450 000 knih je neutrálních!

450 000 knih je neutrálních!

Vážení zákazníci,

Jsme velmi rádi, že jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje. Pro každou registraci slíbil CPI kompenzovat 1 tunu CO2. Můžeme vám dnes říci, že my
100 tun CO2
prostřednictvím našeho partnera „First Climate“. Podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu bude nedostatek vody v blízké budoucnosti jedním z nejnaléhavějších environmentálních problémů v jihovýchodní Asii. Proto převádíme množství CO2 na projekt udržitelnosti certifikovaný podle zlatého standardu pro úpravu vody v Kambodži.

Pokračovat ve čtení...

Ples knihy

Ples knihy

V novém roce CPI Moravia Books pokračuje v úzké spolupráci s městem Pohořelice. V předvánočním čase vyšel v regionální příloze Mf Dnes článek Pohořelice, město kaprů a knih. Myšlenka prezentovat Pohořelice jako město knih se radním velmi zalíbila. S potěšením jsme tedy využili další příležitosti a stali se generálním partnerem 14. Reprezentačního plesu města Pohořelice, který se konal v sobotu 18. ledna. Jeho podtitul zněl Ples knihy, a to právem. Vedle tematické výzdoby sálu připravily naše kolegyně Jarmila Ondráčková a Denisa Cymbálová firemní infostánek, kde si každý mohl prohlédnout knihy z naší produkce a dozvědět se, jak se kniha vyrábí.

Pokračovat ve čtení...